Auxiliar Técnico/a de Documentación e Información.

Convocatoria de proceso selectivo para cubrir Una plaza de Auxiliar Técnico/a, rama Documentación e Información, del Cabildo Insular de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife).

  • ORGANISMO CONVOCANTE: Cabildo Insular de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife)
  • PLAZAS CONVOCADAS: 1 plaza de Auxiliar Técnico/a, rama Documentación e Información(C2).
  • TIPO: Concurso
  • ACCESO: Libre
  • TITULACIÓN REQUERIDA: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente.
  • FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 20/12/22